NEPLP ārkārtas sēdē aicina Saeimu neatbalstīt ierosinājumu par līdzekļu samazinājumu Latvijas Radio

21.11.2016 13:13
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. novembra ārkārtas sēdē  iepazinās ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumiem 2017. gada sabiedriskā pasūtījuma budžeta pārdalei. NEPLP uzskata, ka Saeimas komisijas rekomendācija sabiedriskajai radiostacijai LR 5 – Pieci.lv paredzētos 130 tūkstošus eiro nākamā gada budžetā piešķirt komerciālajām radiostacijām neatbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam (EPLL). NEPLP ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu nosūtīt oficiālu vēstuli Saeimas Prezidijam, Budžeta un finanšu (nodokļu), kā arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijām, kurā aicina Saeimu neatbalstīt ierosinājumu par līdzekļu samazinājumu Latvijas Radio.

EPLL paredz, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio) finansiālā nodrošinājuma avoti ir valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai, turklāt tā nedrīkst būt mazāka nekā iepriekšējā gadā (likuma 70. panta 1. daļa). Likums nosaka, ka no valsts budžeta tiek nodrošināta ikgadējā sabiedriskā pasūtījuma izpilde (likuma 71. pants), programmu izplatīšana visā valsts teritorijā, kā arī mērķauditorijai ārpus valsts robežām un darbinieku algošana.

NEPLP uzsver, LR 5 – Pieci.lv ir veidota kā multimediāla platforma jauniešu auditorijai, kas paredz ne vien mūzikas, bet arī cita satura komunicēšanu. NEPLP uzskata, ka LR 5 – Pieci.lv kopumā sasniedz sabiedriskā pasūtījuma mērķi, jauniešu īpatsvars LR 5 – Pieci.lv auditorijā ir lielākais visās LR radiostacijās. NEPLP ik gadu vērtē sabiedriskā pasūtījuma izpildi, un lemšana par sabiedriskā pasūtījuma izmaiņām ir NEPLP atbildība.

LR 5 – Pieci.lv ir sabiedriskais medijs, kurš pilda sabiedrisko pasūtījumu gan FM apraidē, gan internetā. Atbilstoši EPLL 67. panta 2. daļai: “Sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir tiesības pārraidīt programmas jebkurā tehniskā veidā.”

“NEPLP nosaka sabiedrisko mediju programmu politiku un attīstību, protams, konsultējoties ar sabiedrisko mediju vadību un Sabiedrisko konsultatīvo padomi. Plānojot programmu saturu un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus, tiek veidots sabiedrisko mediju ikgadējais budžets. Sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošs, sabalansēts budžets ir NEPLP uzdevums un atbildība,” norāda NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

EPLL 64. panta pirmā daļa noteic, ka sabiedriskie mediji ir redakcionāli neatkarīgi, finansiāli patstāvīgi un darbojas sabiedrības interesēs. Tātad likumdevējs kā principu ir nostiprinājis sabiedrisko mediju finansiālo patstāvību un neatkarību. Likums nosaka, ka NEPLP, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem.

NEPLP uzver, ka komercmedijiem paredzētais sabiedriskais pasūtījums tiek piešķirts tikai konkursa kārtībā, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma mērķus un mediju piedāvājumus šo mērķu izpildei.