NEPLP sāk darbu pie jaunas elektronisko mediju nozares stratēģijas

27.04.2017 14:30
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē apstiprināja Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijas 2018–2022.gadam izstrādes plānu.

„Esam sākuši darbu pie nozīmīgākā dokumenta elektronisko mediju vidē, ko var uzskatīt par ietvaru šīs nozares attīstībai. Stratēģijas būtiskākie uzdevumi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga mediju satura tapšanu Latvijā, sabalansēt sabiedrības un mediju kā uzņēmumu intereses, veidot vienlīdzīgas konkurences vidi, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Elektroniskie mediji ir vienlaikus gan nozīmīgs sabiedrības interešu pārstāvis, gan uzņēmumi, kas strādā konkurences apstākļos, tāpēc stratēģijā ir būtiski ietvert abus šos lielos mediju politikas virzienus. Ceru, ka ar šādu izpratni stratēģijas tapšanas gaitā mums nāks talkā mediju nozares profesionāļi, teorētiķi un lēmumu pieņēmēji,“ saka NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares stratēģija regulē apraides un retranslācijas tiesību piešķiršanas un apraides aptveršanas zonu jautājumus, bez maksas zemes apraidē gala lietotājiem izplatāmo programmu kritērijus, elektronisko mediju attīstības jautājumus, sabiedriskā pasūtījuma nodošanas citiem plašsaziņas līdzekļiem nosacījumus un maksas televīzijas pakalpojumiem izvirzāmās prasības, kā arī tā veicina konkurenci elektronisko mediju tirgū. Stratēģijā tiks ietverti arī NEPLP institucionālās darbības jautājumi. Stratēģija ir normatīvs akts, tā izriet no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma prasībām.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijas izstrādē tiks iesaistīti plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvji, tai skaitā, Sabiedriskā konsultatīvā padome.

Stratēģija tiks veidota trijos posmos:

  • Pirmajā – izpētes un projekta sagatavošanas posmā – tiks apkopoti pētījumu dati par elektronisko mediju nozari, tiks iesaistīti un anketēti sadarbības partneri, tiks apstiprināts stratēģijas tematiskais ietvars (t.sk. galvenie saturiskie elementi, mērķi un uzdevumi), tiks veidotas fokusa grupas, lai diskutētu par galvenajiem stratēģijas virzieniem.
  • Otrajā stratēģijas tapšanas posmā notiks dokumenta saskaņošana un pilnveide. Tā ietvaros notiks diskusijas NEPLP, diskusijas ar piesaistītajiem partneriem no mediju nozares profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar lēmumu pieņēmējiem valdībā un Saeimā.
  • Trešajā stratēģijas tapšanas posmā notiks dokumenta apstiprināšana un komunikācija par tās nosacījumiem elektronisko mediju nozarē.

Jaunā stratēģija nodrošinās pēctecību spēkā esošajai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijai 2012–2017.gadam. Tajā tiks ņemta vērā tehnoloģiju konverģence un elektronisko mediju mijiedarbība ar telekomunikāciju jomu, globālās konkurences apstākļi, ģeopolitiskie izaicinājumi, jaunu biznesa modeļu izplatība.

Stratēģija tiks veidota ņemot vērā arī plānotās izmaiņas Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā, kas paplašina audiovizuālo mediju pakalpojumu regulācijas ietvaru, tā sekmēs Mediju politikas pamatnostādņu mērķu īstenošanu.