NEPLP uz sešiem mēnešiem ierobežo “Rossija RTR” retranslāciju un izplatīšanu Latvijā

07.04.2016 14:20
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2016. gada 7. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu aizliegt retranslēt un izplatīt TV programmu “Rossija RTR” Latvijas teritorijā sešus mēnešus no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas (lēmums stājas spēkā līdz ar tā publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis“).

NEPLP 2015. gada laikā atkārtoti konstatēja rupjus pārkāpumus televīzijas kanāla “Rossija RTR” pārraidītajos raidījumos, kur pārkāpts gan Latvijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL), gan arī ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva (Direktīva).

Ņemot vērā, ka programma “Rossija RTR” Latvijā tiek izplatīta no Zviedrijas (apraides atļaujas turētājs Zviedrijā ir NCP “RUSMEDIACOM”), apskatot programmas izplatīšanas ierobežošanu, ir jāņem vērā ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva. Padome 2015. gada 18.-19. janvāra raidījumā “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” un 2015. gada 6. jūlija raidījumā “Vēstis” konstatēja naida kurināšanas pazīmes, kas atbilst Direktīvas 6. panta kritērijiem (naida kurināšana rases vai valstspiederības dēļ šo jēdzienu plašākajā nozīmē). NEPLP, ievērojot Direktīvas prasības, nosūtīja paziņojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Eiropas Komisijai un Zviedrijas karalistes audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoram, kā arī “Rossija RTR”. NEPLP šā gada 9. martā tikās ar “Rossija RTR” pārstāvjiem.

Televīzijas kanāla pārstāvji ir likumā noteiktajā kārtībā aicināti nepieļaut pārkāpumu atkārtošanos, bet tas diemžēl nav noticis, un “Rossija RTR” raidījumos atkārtoti un vairākkārt ir konstatēta naida kurināšana, kā arī aicinājumi uz karadarbību.

NEPLP uzskata, ka šāda televīzijas kanāla rīcība un konstatētais raidījumu saturs nodara kaitējumu Latvijas sabiedrībai, apdraudot tās drošību.

“Mūsuprāt, naida kurināšana un starptautiski plašāk lietotais jēdziens “naida runa” nevar tikt attaisnota ar tiesībām uz vārda brīvību. Mūsu kā elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību pārraugošai institūcijai uzdevums ir likumā noteiktajā kārtībā reaģēt uz šādiem pārkāpumiem un veikt nepieciešamos pasākumus līdzīgu pārkāpumu novēršanā,” uzsver NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP pieņemtais lēmums stāsies spēkā pēc oficiālās publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un attieksies uz visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā – kabeļoperatoriem, satelīta un interneta televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Lēmums ir pieņemts ievērojot ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīvu. NEPLP rosinās grozījumus EPLL, kas paredzēs Latvijā retranslēto TV programmu pieejamības ierobežošanu likuma pārkāpumu gadījumos.

Par “Rossija RTR“ sižetos konstatētajiem pārkāpumiem (pilns lēmuma teksts pieejams šeit.

2015. gada 18. janvāra raidījuma “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sižets:

2015. gada 18. janvārī plkst. 21.46.00 - 23.04.33 raidījumā “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” (Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым) notiek diskusija par karu Ukrainā.

Raidījuma vadītājs un gandrīz visi diskusijas dalībnieki (izņemot S.Stankeviču) nosoda Ukrainas un tās prezidenta Porošenko “agresiju” (kuru atbalstot Eiropa un ASV) pret Donbasu, paužot naidīgu attieksmi pret Ukrainu un atbalstu Donbasa separātistiem. Tiek runāts par karadarbības nodarīto postu, un Ukraina vairākkārt tiek dēvēta par “agresoru”. Piemēram, Plkst.   23.02.37 - 23.02.48 V.Rogovs runājot par situāciju Ukrainā saka: “Nacistiska, nenacistiska, fašistiska - tā ir tikai retorika. Jāsaprot - Ukraina ir nacistu (vai fašistu - sauciet kā gribat) okupēta teritorija. Ar viņiem nevar sarunāt. Viņus var tikai uzvarēt.”

EPLL 26.panta 3.punktā noteikts aizliegums elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās ietvert mudinājumu uz naida kurināšanu. Raidījuma laikā, sevišķi konstatētajās raidījumu epizodēs, raidījuma auditoriju mērķtiecīgi cenšas pārliecināt par to, ka Ukraina ir fašistiska valsts, Ukrainā pie varas ir noziedznieki/fašisti, kuri neleģitīmi sagrābuši varu, Ukraina ir deģenerējusies valsts, Ukraina vērš genocīdu pret krieviem un pret citiem savas valsts iedzīvotājiem, Ukraina ir agresors, ar Ukrainu nav iespējamas nekādas sarunas - tādēļ to ir nepieciešams militāri iznīcināt, Rietumu valstis atbalsta fašismu Ukrainā.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.

2015. gada 6. jūlija raidījuma “Vēstis” sižets:

2015. gada 6. jūlija raidījumā “Vēstis” laika posmā no plkst. 20:53:17 līdz 20:56:47 izplatīts sižets par sadzīves konfliktu Jūrmalā, Latvijā. Sižeta tematika tiek saistīta ar it kā pastāvošu etnisku konfliktu Latvijā. Kā izriet no ziņu raidījuma diktores teiktā, ziņu korespondents Grigorijs Vdovins uz Rīgu devies, lai noskaidrotu, vai Latvijā uz krievvalodīgajiem izdarītais spiediens ir tikai viens gadījums vai arī sistēmiska problēma. Ņemot vērā sižeta saturu, vērotājam varētu rasties priekšstats, ka it kā pastāvošais etniskais naids ir nopietna valsts un sabiedrības mēroga problēma Latvijā.

Piemēram, sižetātiek rādīta intervija ar Aleksandru Gapoņenko, (titros ir norādīts viņa vārds un uzvārds, kā arī norādīts, ka viņš ir “tiesību aizstāvis, kustības “Nepilsoņu kongress” līdzpriekšsēdētājs”):“Vara mērķtiecīgi kurina etnisko konfliktu starp krieviem un latviešiem. To viņi lielā mērā dara, izejot no ārējā politiskā spiediena. Spiež amerikāņi, kuriem vajag izskaidrot, kāpēc te atrodas karabāze, karaspēks, nepārtraukti notiek mācības. Tiek radīts Krievijas kā ienaidnieka tēls”.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.

2015. gada 29. novembra raidījuma “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sižets:

Raidījums “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sākas pulksten 17:00, raidījuma laikā Vladimirs Žirinovskis stāsta par Turcijas notriekto Krievijas lidmašīnu.

V. Žirinovskis raidījumā apgalvo, ka par Turcijas notriekto Krievijas lidmašīnu vajagot bombardēt [domāts – Turciju], ka par Krievijas nogalināto lidotāju vajag veikt naktī pēkšņu uzbrukumu no kosmosa Turcijai un neviens nesapratīšot un neattapšoties. Tālāk viņš saka, ka esot nepieciešams uzbrukums jebkurai Turcijas daļai, Rietumi tam piekritīšot, jo vajagot paskatīties Rietumu presi. "Tas nebūšot karš, mēs tikai dodam atbildes triecienu, nepiesakot karu. Mēs par savu vienu mūsu lidotāju [domāts – krievu], noliksim zemē simts jūsu lidotāju [domāts – turku]", V. Žirinovskis turpina apgalvojot, ka vajagot Turciju sākt bombardēt, vajagot sabombardēt tās kara bāzes, Turcijas sauszemes karaspēks esot jāiznīcina, jo tā uzdevums esot uzbrukt mūsu Kaukāzam, tas esot mobilizēts un tas esot jāiznīcina.

Veicot V. Žirinovska izteikumu juridisko vērtējumu, konstatējams mudinājums uz naida kurināšanu un aicinājums uz karu gan Latvijas valsts tiesiskā regulējuma izpratnē, gan ES tiesiskā regulējuma izpratnē.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.