NEPLP uzdod LR sniegt ziņas par atalgojuma politiku un darbinieku noslodzi

15.02.2017 14:21
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. februāra sēdē uzklausīja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) valdes redzējumu par LR darbību un LR darbinieku publiski pausto neapmierinātību ar atalgojumu. NEPLP uzdeva LR valdei līdz šā gada 1. martam iesniegt informāciju par LR pamatalgu un piemaksu sistēmu un līdz 1. aprīlim iesniegt padomē LR darbinieku darba noslodžu auditu. NEPLP pieņēma lēmumu izveidot Darba grupu sabiedrisko mediju darba samaksas sistēmas izvērtēšanai, kurā kopīgi strādās LR un VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļi, kā arī padomes locekļi. Darba grupa izvērtēs darba samaksas sistēmu abos sabiedriskajos medijos un sagatavos priekšlikumus nepieciešamajam papildu finansējumam 2018.-2020. gadam.

Līdz 23. februārim NEPL padomes loceklis Ivars Āboliņš sniegs padomei ziņojumu par LR darbību, kā arī sniegs savu redzējumu par iespējamajiem scenārijiem un juridiskajiem risinājumiem LR pārvaldības un darba uzlabošanai.

LR valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš informēja padomi, ka LR valde ir atcēlusi strīdīgo šā gada 30. janvāra valdes lēmumu par 175 tūkstošu eiro plānoto izlietojumu šogad. Kā jau ziņots, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par norisēm LR, 10. februārī NEPLP uzklausīja LR programmu direktorus un arodbiedrības pārstāvjus.

Apstiprina LTV, LR un komercmediju revīzijas komisiju sastāvus

NEPLP 15. februāra sēdē apstiprināja LTV, LR un komercmediju revīzijas komisiju sastāvus. Par LTV revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta NEPL padomes locekle Ieva Beitika, komisijā strādās arī NEPL padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere un padomes sekretariāta pārstāvji.

Par LR revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināts NEPL padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš, komisijā strādās arī NEPL padomes locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, kā arī padomes sekretariāta pārstāvji.

NEPLP apstiprināja revīzijas komisijas sastāvu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izvērtēšanai. Par komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta NEPL padomes locekle Gunta Līdaka, komisijā strādās arī NEPL padomes locekļi Ieva Beitika un Patriks Grīva, kā arī padomes sekretariāta pārstāvji.