NEPLP uzklausīs LTV valdes kandidātus

04.04.2016 16:34
Izdrukāt:

NEPLP uzklausīs LTV valdes kandidātus

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu turpināt konkursa norisi uz diviem VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu amatiem. NEPLP nākamajā sēdē 5. aprīlī uzklausīs pretendentus uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos. Uz šo amatu LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisija ieteica virzīt trīs kandidātus. Par konkursa norises turpināšanu balsoja četri NEPL padomes locekļi, NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska balsojumā atturējās.

Kā jau ziņots, uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos NEPLP jau iepriekš pieņēma lēmumu rīkot jaunu konkursu, izveidojot pretendentu nominācijas komisiju.

Ņemot vērā, ka konkursa norises gaitā tika publiskota informācija par konkursa pretendentiem, NEPLP vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs ar iesniegumu par informācijas noplūdi konkursa laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome“, nominācijas komisija nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Vidzemes Televīzija” (programma “Re:TV”) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada februārī. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu februārī realizētie darbi tiks kompensēti 27 505 eiro apmērā. NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko janvārī un februārī izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”).