NEPLP: VK revīzijas ziņojumā iekļauta neprecīzi interpretēta informācija

17.05.2016 13:24
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nepiekrīt vairākiem Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprīļa revīzijas ziņojumā par NEPLP 2015. gada pārskatu ietvertajiem secinājumiem, jo tie rada maldīgu priekšstatu par NEPLP darbību. NEPLP savus argumentus par revīzijas ziņojumā iekļautajiem secinājumiem ir detalizēti skaidrojusi vēstulē VK, kā arī tiekoties ar VK darbiniekiem.

“NEPLP stingri noraida VK revīzijas ziņojuma secinājumu par to, ka NEPLP it kā neesot nodrošinājusi efektīvu sabiedriskā pasūtījuma izpildes un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību. NEPLP rīcībā nav informācijas par to, kā šāds priekšstats ir radies, sabiedriskā pasūtījuma kontroles procedūras esam vairākkārt VK skaidrojuši, arī NEPLP vēstulē par VK revīzijas ziņojuma projektu par šiem jautājumiem sniegts detalizēts skaidrojums,” uzsver NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskā pasūtījuma tapšanu un pārraudzību – sākot no sabiedriskā pasūtījuma plānošanas un ieceru saskaņošanas ar Sabiedrisko konsultatīvo padomi, līdz sabiedriskā pasūtījuma izpildes kontrolei, kas notiek nepārtraukti. NEPLP uzrauga un ir informēta par finanšu izlietojumu, par sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušā satura atbilstību plānotajam, par sabiedrisko mediju valžu darbību, par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem.

Sīkāk par to, kā notiek sabiedrisko mediju vērtēšana, lūdzu, lasiet šeit.

NEPLP pieļauj, ka daļa no VK revīzijas ziņojuma secinājumiem varēja rasties arī NEPLP vainas dēļ, proti, no NEPLP puses VK nepieciešamā informācija ne vienmēr tika iesniegta savlaicīgi un pilnā apjomā. Ar atbildīgo NEPLP darbinieku, kura nolaidības dēļ VK nav savlaicīgi un pilnā apjomā VK iesniegta visa nepieciešamā informācija, darba attiecības ir pārtrauktas. NEPLP apņemas turpmāk uzlabot sadarbību ar VK un aicina arī sabiedrisko mediju vadību atbildīgi izturēties pret dokumentu iesniegšanas termiņiem.

NEPLP augsti vērtē VK ieteikumus, kas ietverti ziņojumā un centīsies tos ieviest, lai sekmētu elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares pārraudzības efektivitāti.

“NEPLP kā sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitāte (viens finanšu jomas speciālists) ļauj sekot līdzi mediju darbam, paļaujoties uz neatkarīgu auditoru veiktajiem gada pārskatu auditiem,” piebilst A. Dulevska. Turklāt, jāņem vērā, ka mediji ir specifiska darbības joma, kur finanšu plūsma, atskaites un citi dokumenti ir pakārtoti radošai darbībai. “Lai sasniegtu augstvērtīgu māksliniecisko rezultātu, nereti nākas koriģēt plānus. Tāpēc rodas pārpratumi līgumu izpildēs, sekunžu un stundu uzskaitē un finanšu dokumentos, ja tos skata tikai un vienīgi kā ciparu virkni.”

Papildu informācija šeit.