Par NEPLP SKP priekšsēdētāju iecelta Dace Kotzeva

23.05.2017 13:31
Izdrukāt:

Pirmdien, 22. maijā, norisinājās pirmā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sēde. Sēdē par SKP priekšsēdētāju iecēla biedrības „Par legālu saturu!” izpilddirektori Daci Kotzevu un par priekšsēdētāja vietnieku – Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Andri Ķēniņu. Saskaņā ar SKP nolikumu, priekšsēdētāju un tā vietnieku ar balsu vairākumu no klātesošajiem Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļiem ievēl Sabiedriskā konsultatīvā padome.

NEPLP 11. maija sēdē apstiprināja jaunu SKP sastāvu. NEPLP līdz pretendentu iesniegšanas termiņa beigām saņēma pieteikumus no 29 sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, kuras kopskaitā izvirzījušas 27 pretendentus. 

SKP ir NEPLP padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. SKP locekļiem ir jāatturas no lēmumu apspriešanas un pieņemšanas gadījumos, kad izskatāmais jautājums rada vai var radīt interešu konfliktu.