Radio SWH Rock iegūst radio frekvences Valmierā un Bauskā

13.04.2017 15:42
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. aprīļa sēdē atzina  Radio SWH Rock (AS „SWH Radio“) par uzvarētāju konkursos par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Bauskā 98,8 MHz frekvencē un Valmierā 98,8 MHz frekvencē. 

Radiostacija Radio SWH Rock ir izveidota 2001. gadā un šobrīd ir vienīgā rokmūzikas stacija Latvijā. Radiostacija šobrīd nodrošina apraidi Rīgā, Liepājā, kā arī Salacgrīvas un Saulkrastu apkaimē. 

Konkursa pieteikumā SWH norāda, ka frekvence Bauskā tai ir nepieciešama, lai nodrošinātu programmas Radio SWH Rock dzirdamību visā šosejas Via Baltica posmā no Ainažiem līdz Bauskai. Pretendējot uz frekvenci Valmierā, Radio SWH Rock uzsver, ka ir būtiski nodrošināt šīs programmas pieejamību Vidzemes iedzīvotājiem. Radio SWH Rock programmu plānots veidot ar lielu īpatsvaru uz Latvijā radītu rokmūziku, kas ir būtiski gan no klausītāju, gan Latvijas mūziķu interešu viedokļa. Darba dienās katru stundu plānotas vietējās, reģionālās un nacionālās ziņas, kuru sagatavošanā tiks piesaistīti jauni cilvēki no Valmieras. 

Radio SWH Rock norāda, ka frekvenču Valmierā un Bauskā iegūšanas gadījumā vismaz 90% no nedēļas raidlaika būs oriģinālraidījumi. Radio SWH Rock arī informē, ka uzņēmums ir atvēlējis budžetu programmas attīstībai, kas frekvences iegūšanas gadījumā ļautu nekavējoties ieguldīt apraides aprīkojumā, personālā, mārketingā un citās jomās. 

Pieņemot lēmumu par minēto radio frekvenču piešķiršanu, NEPLP vērtēja konkursu dalībnieku atbilstību šo konkursu mērķim, konkursantu koncepcijas par radošajiem risinājumiem, programmas formātu un tā aktualitāti konkrētajā reģionā. NEPLP vērtēja arī konkursantu finansiālo nodrošinājumu un darbības ilgtspēju, tehnisko nodrošinājumu, līdzšinējo pieredzi un citus kritērijus, kas minēti nolikumā par kārtību, kādā NEPLP izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai. 

Abi konkursi par radio frekvencēm Bauskā un Valmierā tika izsludināti šā gada janvārī. Abos konkursos NEPLP izvirzīja prasības, ka konkursa dalībniekiem jānodrošina informatīvi muzikālas radiostacijas darbība latviešu valodā. Ziņas jānodrošina vismaz 105 minūšu apmērā no iknedēļas raidlaika. Konkursa uzvarētājiem radiostacijas darbība jāuzsāk 15 mēnešu laikā.