Sabiedriskā labuma tests: saglabājas augsta auditorijas apmierinātība un uzticēšanās LTV un LR saturam

13.05.2016 09:28
Izdrukāt:

Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas (LTV) skatītāji un Latvijas Radio (LR) klausītāji – ir novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, kas gada laikā notikušas abu sabiedrisko mediju veidotajā saturā, apliecina „GfK“ veiktais LTV un LR zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījums. Apmierinātības indekss ar LTV saturu saglabājies 75% līmenī (regulārie LTV skatītāji, kuri skatās kādu no LTV kanāliem vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar LR saturu sasniedz 86% (regulārie LR klausītāji, kuri klausās kādu no LR programmām vismaz reizi nedēļā).

Augsta ir arī uzticēšanās Latvijas sabiedriskajiem medijiem – uzticēšanās indekss LTV sasniedz 72% (regulārie LTV skatītāji), bet uzticēšanās indekss LR ir 82% (regulārie LR klausītāji).

„Auditorijas apmierinātība un uzticēšanās mediju veidotajam saturam ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, lai novērtētu LTV un LR, kā arī komerctelevīziju, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, sniegumu. Papildus informācijai par mediju saimniecisko darbību un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, sabiedriskā labuma tests rāda, kā sabiedrisko mediju veidoto saturu vērtē LTV un LR nozīmīgākais uzraugs – skatītāji un klausītāji. Esmu gandarīta, ka pētījuma dati liecina par sabiedrisko mediju auditorijas nostabilizēšanos, augstu uzticēšanos LTV un LR veidotajam saturam, kā arī sniedz mums nozīmīgu informāciju sabiedriskā pasūtījuma plānošanai,“ saka NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

“Vēlamies uzsvērt, ka minētais pētījums ir pietiekoši plašs un aptver ne tikai apmierinātību ar saturu. Tajā ir mērītas arī zīmolu raksturojošās šķautnes un citi parametri, kas ir būtiskas vadlīnijas visaptveroša darba plāna izstrādei un darbības pilnveidošanai. Patīkami ir redzēt, ka atsevišķās mums īpaši svarīgās kategorijās pēc vairāku gadu mērķtiecīga darba parādās pirmie pozitīvie rezultāti,” uzsver VSIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.

Sabiedriskā labuma tests tika veikts šā gada februārī un martā, aptaujājot 2000 iedzīvotājus visā Latvijā (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Šāds pētījums tiek organizēts katru gadu, tā mērķis ir noskaidrot auditorijas apmierinātības un uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem dinamiku. Sabiedriskā labuma testi ir plaši izplatīta prakse visā pasaulē, lai noskaidrotu cilvēku viedokli par sabiedrisko mediju darbības kvalitāti, gūtu priekšstatu par auditorijas vēlmēm.

LTV skatītāji visvairāk skatās ziņas, filmas un sporta pārraides

Līdzīgi kā 2014. un 2015. gadā iedzīvotāji, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, ir būtiski apmierinātāki ar tās saturu, nekā tie, kuri skatās LTV retāk. 2016. gada sākumā iknedēļas skatītāju vērtējums par LTV kanālu saturu nav būtiski mainījies, saglabājot 2015. gada sākumā sasniegto pieaugumu – ar LTV piedāvāto saturu kopumā ir apmierināti 75% no tiem, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, liecina “GfK” pētījuma rezultāti.

Latvijas iedzīvotāji, kuri pazīst LTV1 vai LTV7, šajos televīzijas kanālos visvairāk skatās ziņas (73%), ārzemju filmas (47%) un sporta pārraides (43%).

LTV1 ir noturējis 2015. gadā sasniegto zīmola pievilcības pieaugumu iknedēļas skatītāju auditorijā (2016.g. 71 punkts, 2015.g. 70 punkti), kas liecina par īstenoto aktivitāšu atbilstību skatītāju interesēm.

LTV1 iknedēļas skatītāju sniegtais vērtējums par LTV1 ir kļuvis izteiksmīgāks, salīdzinot ar 2015. gadu. LTV1 skatītāju vērtējumā stiprās puses joprojām ir tas, ka TV kanāls ceļ iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu valsti, palīdz izglītoties un attīstīties, labi informē, ir zinošs, objektīvs / patiess un ietekmē procesus Latvijas sabiedrībā. Papildus šiem aspektiem, šogad LTV1 tēla stiprās puses ir tas, ka LTV1 rūpējas par cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un ir viedokļa līderis, liecina “GfK” pētījuma rezultāti.

Raidījumu kvalitātes vidējais rādītājs joprojām ir no 4.1 – 3.8 (piecu punktu skalā, kur vērtējums 5 nozīmē, ka raidījums ir ļoti kvalitatīvs). Kultūras raidījumi un sporta pārraides ir novērtētas kā kvalitatīvākās (vidējais vērtējums 4.1).

No vērtētajiem LTV raidījumiem, visvairāk skatītā ir «Panorāma (ar sporta un laika ziņām)» (skatās 39% no televīzijas skatītājiem), tad seko «De Facto» (32%) un «Aizliegtais paņēmiens» (23%). No vērtētajiem LTV7 raidījumiem, skatītākais joprojām ir «Segodņa večerom» (krievu val.), kuru skatās 19% televīzijas skatītāju.

Uzticēšanās LTV kanālos piedāvātajam saturam kopš 2015. gada nav būtiski mainījusies – šobrīd 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kuri zina LTV1 vai LTV7, uzticas saturam. Līdzīgi kā ar apmierinātību, arī uzticēšanās ir augstāka iknedēļas skatītāju auditorijā (uzticas 72%) nekā starp tiem, kuri skatās retāk (uzticas 37%), kā arī latviešu (uzticas 71%) nekā cittautiešu (uzticas 36%) auditorijā.

Latvijas Radio programmas klausās puse no visiem radioklausītājiem

Kopumā LR aptvertā auditorija gada laikā nav būtiski mainījusies. Līdzīgi kā pirms gada puse (51%) no radio klausītājiem Latvijā (vecumā 15-74 gadi) klausās kādu no LR radiostacijām vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (38%) radio klausītājam LR ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Ņemot vērā radio tirgus sadrumstalotību, LR ir nozīmīga loma sabiedriskās domas veidošanā.

“GfK” pētījuma rezultāti liecina, ka apmierinātība ar LR kanālu piedāvāto saturu un klausītāju uzticēšanās tiem ir nostabilizējusies. Pozitīvi – lēnām turpina pieaugt cittautiešu uzticēšanās LR veidotajam saturam.

Līdzīgi kā pirms gada, nedaudz vairāk kā puse klausītāju uzskata, ka LR radiostacijas kopumā pilnībā nodrošina iespēju gan izklaidēties, gan iegūt informāciju un uzzināt jaunumus. Kopumā ar šīm iespējām ir apmierināti gandrīz visi LR klausītāji.

Auditorijas vērtējumā LR programmas ir daudzveidīgas, stiprina Latvijas nacionālo kultūru un ir augstā profesionālā līmenī.

Nedaudz ir pieaudzis to klausītāju īpatsvars, kuri piekrīt, ka LR pārstāv sabiedrības nevis valsts intereses (76% à 79%).

 

Bezmaksas apraidē esošo komerctelevīziju vērtējums: TV kanāli kļuvuši atpazīstamāki, augusi uzticamība saturam

Novērtējot trīs komerctelevīzijas, kas skatītājiem pieejamas bezmaksas virszemes apraidē un pilda sabiedrisko pasūtījumu, secināms, ka visaugstāko kopējo atpazīstamību (53%) no tām sasniedzis TV kanāls „RīgaTV 24“, kas ir nozīmīgs palielienājums salīdzinot ar 48% pērn.

TV kanāls „Re:TV“ sasniedzis 49% atpazīstamību, bet TV kanāls „Sportacentrs.com TV“, kas ir jaunpienācējs bezmaksas virszemes apraidē, sasniedzis 21% atpazīstamību, liecina „GfK“ aptaujas dati.

Novērtējot skatītāju apmierinātību ar saturu, ko piedāvā trīs minētās komerctelevīzijas, secināms, ka abiem TV kanāliem, kuri pieejami bezmaksas apraidē ilgāku laiku, apmierinātības rādītājs ir pieaudzis. Apmierinātība ar „RīgaTV 24“ saturu augusi no 61% pērn līdz 72% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar „Re:TV“ saturu augusi no 66% pērn līdz 81% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).

Pieauguši arī skatītāju uzticēšanās rādītāji: „RīgaTV 24“ uzticas 71% respondentu (pērn 55%), bet „Re:TV“ uzticas 79% respondentu (pērn 70%). „Sportacentrs.com TV“ veidotajam saturam uzticas 87% respondentu (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).