Uzklausa ekspertu vērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

25.08.2016 15:41
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. augusta sēdē uzklausīja revīzijas komisijas un piesaistīto elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares ekspertu vērtējumu par televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“), radio SWH+ (AS „Radio SWH“), Ef-Ei (SIA „EF-EI“), Alise Plus (SIA radiokompānija „Alise Plus“), kā arī producentu grupu „Lietišķā Latgale“ un „Studija 3KM“ sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā. NEPLP uzklausīja ekspertu vērtējumu par raidījumu saturu, kā arī iepazinās ar finanšu izpildi.

Vērtējot Rīga TV24 darbību, SIA „HansaMedia“ valdes locekle Gundega Tabaka uzsvēra raidījuma „Globuss“ vadītāja Anša Bogustova profesionalitāti, kā arī šī raidījuma nozīmi, vēstot par ārpolitikas aktualitātēm. “„Globuss“ ir vienīgais nacionālo debašu raidījums par ārpolitiku, nesadrumstalots un pamatīgs,“ savā vērtējumā norāda G. Tabaka. Recenzente pozitīvi vērtē arī raidījumus „Preses klubs“ un televīzijas veidotās tiešraides, kā arī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušās dokumentālās filmas par Latvijas māksliniekiem. Viņasprāt, Rīga TV24 kopumā pilda sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu – informē sabiedrību par globāla un lokāla mēroga notikumiem.

Vērtējot Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušos raidījumus, mediju eksperts Rolands Tjarve uzsver, ka raidījumos „Latvijas stāsti. Personības“ uzteicama personību izvēle un saturiski vērtīgās intervijas. „Skatītājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi iedvesmas un dažādas pieredzes stāsti no visiem Latvijas reģioniem,“ recenzijā norāda R. Tjarve. Viņš rosina pilnveidot intervētāja stilu, kā arī domāt par dinamiskākiem risinājumiem, kas noturētu skatītāju uzmanību. R. Tjarve uzsaka raidījumus „100 recepšu Latvijas simtgadei,“ kas ļauj ieraudzīt Latvijas daudzveidību. Recenzents uzskata, ka televīzijas veidotais saturs atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

Radio SWH+ sabiedriskais pasūtījums (radio uzvarēja NEPLP konkursā par raidījumu veidošanu krievu valodā Latgalē) paredz veidot reģiona notikumu apskatus un iknedēļas aktuālās intervijas. Raidījumu recenzente, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas vadītāja Gunta Līdaka, novērtējot kopš šā gada marta tapušos raidījumus, kopumā tos vērtē pozitīvi un iesaka palielināt radio producentu lomu aktuālu notikumu definēšanā un viesu izvēlē, izvērtējot nozīmīgākos nedēļas notikumus Latgalē.

Radio Ef-Ei sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada marta veido raidījumus krievu valodā – „Kultūras ziņas“, „Jurista bezmaksas konsultācijas“ un „Latvija – mūsu valsts“ (Ef-Ei ir viens no konkursa par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgalē uzvarētājiem). Radījumu recenzente, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas institūta pētniece Sandra Murinska-Gaile recenzijā visus trīs raidījumus kopumā novērtējusi pozitīvi. Raidījumam „Latvija – mūsu valsts“ viņa iesaka pārdomāt raidījuma garumu, spilgtināt to ar muzikāliem iestarpinājumiem, iedzīvotāju un ekspertu viedokļiem.

Radio Alise Plus sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada aprīļa krievu valodā veido raidījumus „Latvija šodien“ un „Latvijas pulss“ (Alise Plus ir viens no konkursa par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgalē uzvarētājiem). Vērtējot raidījumus „Latvija šodien“, to recenzents filoloģijas maģistrs, žurnālists Juris Saukāns norāda, ka raidījumi sagatavoti kvalitatīvi un iesaka ziņas veidot vieglāk uztveramā valodā. Vērtējot interviju raidījumus („Latvijas pulss“), recenzents norāda, ka tie bijuši gana saistoši un veidoti atbilstoši programmas koncepcijai. J. Saukāns iesaka intervijas papildināt ar muzikālām pauzēm.

Producentu grupa „Lietišķā Latgale“ sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada marta latgaliski veido radio raidījumu ciklu „Pi myusim Latgolā“. Raidījumu recenzents, žurnālists, producents un raidījumu vadītājs Voldemārs Ivdris uzskata, ka „Pi myusim Latgolā“ ir stabila klausītāju auditorija, raidījumam ir izveidojusies sava atpazīstamība, raidījumos izvēlēto tēmu saturiskais diapazons ir plašs un daudzveidīgs. „„Pi myusim Latgolā“ ir kvalitatīvs autorraidījumu līderis,“ norāda V. Ivdris. Recenzents uzsaka to, ka raidījumos ir iekļauti atšķirīgi viedokļi, pozitīvi vērtē raidījumu veidotāju objektīvo, neitrālo skatu uz apskatāmajām tēmām. „Saturiskajā spektrā veiksmīgi veidoti etnisko integrāciju veicinoši raidījumi, izvēloties svaigas tēmas ar nestereotipisku ievirzi,“ recenzijā saka V. Ivdris. Viņš iesaka raidījumu žurnālistiem aktīvāk iesaistīties un vadīt intervijas, pārdomāt atsevišķu raidījumu formātus.

Producentu grupa „Studija 3KM TV“, kas uzvarēja NEPLP konkursā par TV raidījumu veidošanu Latgalē, veido 15 raidījumu ciklu „Latgaliešu valodas statuss“. Raidījumi ēterā būs skatāmi TV kanālos Re:TV, LTV1 un LTV7 no septembra. Raidījumi tiek producēti latgaliešu valodā, to mērķis ir skaidrot latgaliešu valodas lomu Latvijas laikmetīgajā kultūrā un tās lietojuma juridiskos, ētiskos un komunikatīvos aspektus. „Raidījums nodrošina aktualizētās tēmas objektīvu un neatkarīgu tvērumu un atspoguļo iesaistītās sabiedrības viedokļu daudzveidības atainojumu,“ norāda raidījumu cikla recenzents Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras pasniedzējs Alnis Stakle.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.