Sekretariāts

06.08.2018 12:42
Izdrukāt:

Kalvis Gavars - Komunikācijas un administratīvā departamenta vadītājs
E-pasts: kalvis.gavars@neplpadome.lv

Uldis Lielpēters - Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs
E-pasts: uldis.lielpeters@neplpadome.lv

Agnese Berga - Informācijas centra vadītāja
E-pasts: agnese.berga@neplpadome.lv

Aija Krolle - Biroja administratore
E-pasts: aija.krolle@neplpadome.lv

Gita Keistere - Juridiskās nodaļas vadītāja
E-pasts: gita.keistere@neplpadome.lv

Dace Melbārzde – juriste
E-pasts: dace.melbarzde@neplpadome.lv

Marija Dzelme – juriste
E-pasts: marija.dzelme@neplpadome.lv

Kristers Pļešakovs -  Monitoringa nodaļas vadītājs
E-pasts: kristers.plesakovs@neplpadome.lv

Dita Ciemiņa – vecākā eksperte
E-pasts: dita.ciemina@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks - vecākais eksperts
E-pasts: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs -  vecākais eksperts
E-pasts: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Astrīda Poriķe - eksperte
E-pasts: astrida.porike@neplpadome.lv

Ilze Rorbaha - finansiste
E-pasts: ilze.rorbaha@neplpadome.lv