Latvijas Radio

06.08.2019 15:01
Izdrukāt:

Programmas nosaukums

Raidorganizācijas nosaukums

Kontaktinformācija

Apraides atļauja

Latvijas Radio 1

 

 

 

 

VSIA "Latvijas Radio"

 

 

 

 

Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

Tālr: +371 67206721, +371 67206722,

Fax: + 371 67206709,

E-pasts: radio@latvijasradio.lv

RA-028/1

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 2 

RA-028/2

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 3 - Klasika

RA-028/3

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 4 - Doma laukums

RA-028/4

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 5 - Pieci.lv

RA-028/5

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 6

RA-028/6

Darbības pamatnosacījumi

RR-55