Sabiedriskais pasūtījums

14.10.2019 15:00
Izdrukāt:

Sabiedriskais pasūtījums 2019

Lēmums Nr.5 (18.01.2019) Par pagaidu sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, projekta apstiprināšanu

Lēmums Nr.132 (19.06.2019)Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”,apstiprināšanu ar grozījumiem

Pielikums Nr.1 LTV Sabiedriskā Pasūtījuma plāns un izpilde 2019.

Pielikums Nr.1 LSM Sabiedriskā Pasūtījuma plāns un izpilde 2019.

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Lēmums Nr.113 (30.05.2019) Par valsts SIA “Latvijas Televīzija” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

2018.gada darbības pārskats

Pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Televīzija"

Lēmums Nr.3 (11.01.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, apstiprināšanu

Lēmums Nr.130 (19.06.2019) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018. gadā īstenojusi valsts SIA „Latvijas Televīzija”, izpildi un finansējuma izlietojumu

Izpilde 2018

Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA „Latvijas Televīzija”

Pielikums Nr.1A NEPLP Nolikumam par sabiedriskā
pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie
elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma
izlietojuma principiem

 

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.82 (31.05.2018) Par valsts SIA “Latvijas Televīzija” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

2017.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.53 (29.03.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno VSIA „Latvijas Televīzija”, izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu

Lēmums Nr.531 (04.04.2018) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes komentāri par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īstenojusi VSIA “Latvijas Televīzija”, izpildi

Izpilde 2017

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr.164 (02.11.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.164 (02.11.2017) Pielikums

 

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Izpilde 2016

Lēmums Nr.196 (04.08.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.50 (02.04.2015) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2016.gada darbības pārskats

 

LTV sabiedriskā labuma izvērtējums par 2013.-2015. gadu

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieka Dr. sc. comm. Jāņa Buholca neatkarīgas ekspertīzes atzinums, ietverot aptverošu un salīdzinošu LTV sabiedriskā labuma izvērtējumu par 2013.-2015. gadu, balstoties uz: 1) LTV sabiedriskā pasūtījuma gada plāniem un izpildes pārskatiem; 2) NEPLP apstiprinātajiem LTV valdes ikgadējiem mērķiem un uzdevumiem attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu un to izpildes novērtējumu; 3) NEPLP iniciētajiem LTV ikgadējiem zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumiem, it īpaši par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos.

 

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.87 (20.03.2014) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2015

2015.gada darbības pārskats

 

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.115 (11.06.2013) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2014

2014.gada darbības pārskats

 

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.98 (22.05.2013) Par izmaiņām Padomes 2012.gada 28.decembra lēmumā Nr.165 "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2013.gadā realizē sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Televīzija", apstiprināšanu"

2013.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.122 (22.10.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2013

 

Sabiedriskais pasūtījums 2012

2012.gada darbības pārskats

Izpilde 2012

 

Sabiedriskais pasūtījums 2011

2011.gada darbības pārskats

Izpilde 2011

 

Nacionālais pasūtījums 2010

Izpilde 2010

 

Nacionālais pasūtījums 2009

Izpilde 2009

Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īstenojusi

valsts SIA „Latvijas Televīzija”, izpildi un finansējuma izlietojumu