LTV valdes konkursa norise 2019

10.01.2019 19:45
Izdrukāt:

KONKURSA NOLIKUMS [PDF]

KONKURSA NOLIKUMS [DOC]

11.janvāris

NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME IZSLUDINA KONKURSU UZ VALSTS SIA “LATVIJAS TELEVĪZIJA” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATU

Aicinām amatam pieteikties Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbilst šādām prasībām:

  • Valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
  • Augstākā izglītība – maģistra grāds vadībzinātnēs vai citās zinātnēs. Maģistra grāds vadībzinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
  • Vismaz piecus gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadu pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā (pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā tiks uzskatīta par priekšrocību), organizācijas vai iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka vai struktūrvienības vadītāja amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu;
  • Laba reputācija;
  • Kompetences:

-       izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu;

-       kompetence stratēģiskās plānošanas jomā;

-       spēja noteikt mērķus un plānot darbu;

-       pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

-       spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;

-       izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju;

-       izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to mediju darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

-       spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti;

-       izpratne par tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Televīzijas darbības specifikai.

-       Prasme lietot biznesa vadības IT (informācijas tehnoloģijas) sistēmas.

-       komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiska uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā;

-       atbildības sajūta un precizitāte.

Lūdzam kandidātus pieteikties konkursam, nogādājot pieteikumu līdz 2019.gada 15.februārim Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, adresē Rīgā, Doma laukumā 8A, LV-1939 slēgtā aploksnē, uz tās norādot: “Pieteikums Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludinātajam konkursam par valsts SIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētāja amatu”, vai sūtot elektroniski – ieskanētus vai elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi valdeskonkurss@neplpadome.lv (līdz 2019.gada 15.februāra plkst. 23.59).

Pieteikumam jāpievieno:

1)     parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā, apliecinot piedalīšanos;

2)     parakstīts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;

3)     augstāko izglītību (maģistra grāds) apliecinoša dokumenta kopija 1 eksemplārā;

4)     personīgās motivācijas vēstule (ne vairāk kā 3 A4 lpp.), ietverot redzējumu par sabiedriskās televīzijas attīstību 3 gadu periodam, balstoties uz Latvijas Televīzijas vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.–2019.gadam, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izstrādāto Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.–2022.gadam un Latvijas Televīzijas gada pārskatiem;

5)     parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturto daļā izvirzītajām prasībām, kandidējot uz valdes locekļa amatu un apliecinājums par atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā (apliecinājuma paraugs konkursa nolikumā);

6)     parakstīts apliecinājums brīvā formā ar pretendenta piekrišanu, ka, iekļūstot konkursa trešajā kārtā, informācija par kandidātu tiks publiskota.

Mēnešalga valsts SIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētājam tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848 vai rakstot uz e-pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv. 

KONKURSA NOLIKUMS [PDF]

KONKURSA NOLIKUMS [DOC]

 

NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME IZSLUDINA KONKURSU UZ VALSTS SIA “LATVIJAS TELEVĪZIJA” VALDES LOCEKĻA DIGITĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN SATURA JAUTĀJUMOS AMATU

Aicinām pieteikties Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbilst šādām prasībām:

  • Valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
  • Augstākā izglītība – akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai eksaktajās zinātnēs. Tiem kandidātiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, maģistra vai doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
  • Vismaz piecus gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadu pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā (pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā tiks uzskatīta par priekšrocību), organizācijas vai iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka vai struktūrvienības vadītāja amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu;
  • Laba reputācija;
  • Kompetences:

-       izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu;

-       kompetence stratēģiskās plānošanas jomā;

-       spēja noteikt mērķus un plānot darbu;

-       pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

-       spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;

-       izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju;

-       izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to mediju darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

-       spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti;

-       izpratne par tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Televīzijas darbības specifikai.

-       Prasme lietot biznesa vadības IT (informācijas tehnoloģijas) sistēmas.

-       komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiska uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā;

-       atbildības sajūta un precizitāte.

Lūdzam kandidātus pieteikties konkursam, nogādājot pieteikumu līdz 2019.gada 15.februārim Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, adresē Rīgā, Doma laukumā 8A, LV-1939 slēgtā aploksnē, uz tās norādot: “Pieteikums Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludinātajam konkursam par valsts SIA “Latvijas Televīzija” valdes locekļa digitālās attīstības un satura jautājumos amatu”, vai sūtot elektroniski – ieskanētus vai elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi valdeskonkurss@neplpadome.lv (līdz 2019.gada 15.februāra plkst. 23.59).

Pieteikumam jāpievieno:

1)     parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā, apliecinot piedalīšanos;

2)     parakstīts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;

3)     augstāko izglītību (maģistra grāds) apliecinoša dokumenta kopija 1 eksemplārā;

4)     personīgās motivācijas vēstule (ne vairāk kā 3 A4 lpp.), ietverot redzējumu par sabiedriskās televīzijas attīstību 3 gadu periodam, balstoties uz Latvijas Televīzijas vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.–2019.gadam, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izstrādāto Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.–2022.gadam un Latvijas Televīzijas gada pārskatiem;

5)     parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturto daļā izvirzītajām prasībām, kandidējot uz valdes locekļa amatu un apliecinājums par atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā (apliecinājuma paraugs konkursa nolikumā);

6)     parakstīts apliecinājums brīvā formā ar pretendenta piekrišanu, ka, iekļūstot konkursa trešajā kārtā, informācija par kandidātu tiks publiskota.

Mēnešalga valsts SIA “Latvijas Televīzija” valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848 vai rakstot uz e-pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv.  

KONKURSA NOLIKUMS [PDF]

KONKURSA NOLIKUMS [DOC]

10.janvāris

Izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem LTV vadībā

Kā NEPLP informēja iepriekš, 10.janvāra sēdē tika izsludināts konkurss uz diviem vakantajiem VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes locekļu amatiem.

Pretendenti uz vakantajiem LTV valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa digitālās attīstības un satura jautājumos amatiem tiek aicināti iesniegt savus pieteikumus dalībai konkursā līdz 2019.gada 15.februārim. Pieteikumi jāiesniedz Padomē (Doma laukumā 8a, Rīgā, LV-1939) slēgtā aploksnē vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: valdeskonkurss@neplpadome.lv

Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām un tiks izvērtēti vairākās kārtās. Konkursa nolikums nosaka, ka informācija par konkursa trešajā kārtā iekļuvušajiem kandidātiem tiks publiskota.