Latvijas Radio

11.03.2019 11:51
Izdrukāt:

Programmas nosaukums

Raidorganizācijas nosaukums

Kontaktinformācija

Apraides atļauja

Latvijas Radio 1

 

 

 

 

VSIA "Latvijas Radio"

 

 

 

 

Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

Tālr: +371 67206721, +371 67206722,

Fax: + 371 67206709,

E-pasts: radio@latvijasradio.lv

RA-028/1

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 2 

RA-028/2

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 3 (Klasika)

RA-028/3

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 4 (Doma laukums)

RA-028/4

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 5 - Pieci.lv

RA-028/5

Darbības pamatnosacījumi

Latvijas Radio 6 – NABA

RA-028/6

Darbības pamatnosacījumi

RR-55

 

Sabiedriskais pasūtījums 2019

Pagaidu sabiedriskais pasūtijums 2019.gadam. Projekts.

Lēmums Nr.23 (31.01.2019) Par pagaidu sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, projekta apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

Pielikums nr.4.1. Darbības rezultatīvie rādītāji 2018.gadā VSIA "Latvijas Radio"

Lēmums Nr.2 (11.01.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, apstiprināšanu

Lēmums Nr.145 (20.09.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu

Lēmuma Nr.145 pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

 

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.81 (31.05.2018) Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

2017.gada darbības pārskats

Izpilde 2017

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr. 45 (22.03.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno VSIA „Latvijas Radio”, izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu

Lēmums Nr.163 (02.11.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.163 (02.11.2017) Pielikums

Lēmums Nr.106 (06.07.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums nr.101 (15.06.2017) "Par sabiedriskā pasūtijuma daļas, ko 2017. gadā īsteni sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Sabiedriskais pasūtījums 2016 - prezentācija

Izpilde 2016

Lēmums Nr.279 (29.12.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.71 (04.04.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.68 (17.04.2015) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

 

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.110 (30.04.2014) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2015.gada darbības pārskats

Izpilde 2015

 

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.114 (11.06.2013) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2014.gada darbības pārskats

Izpilde 2014

 

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.143 (15.11.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2013.gada darbības pārskats

Izpilde 2013

 

Sabiedriskais pasūtījums 2012

2012.gada darbības pārskats

Izpilde 2012

 

Sabiedriskais pasūtījums 2011

Sabiedriskais pasūtījums 2011 (papildināts)

2011.gada darbības pārskats

Izpilde 2011

 

Nacionālais pasūtījums 2010

2010.gada darbības pārskats

Izpilde 2010

 

Nacionālais pasūtījums 2009

Izpilde 2009

 

2014.gada 3.novembra lēmums Nr.216 "Par konkursa uz valsts SIA "Latvijas Radio" valdes locekļu amatiem izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"

VSIA "Latvijas Radio" valdes locekļi:

Aldis Pauliņš CV Motivācijas vēstule

Sigita Kirilka CV Motivācijas vēstule

Uldis Lavrinovičs CV Motivācijas vēstule