Latvijas Televīzija

04.02.2019 09:30
Izdrukāt:
Programmas nosaukums Raidorganizācijas nosaukums Kontaktinformācija Raidkanāls Apraides atļauja

LTV1

 

LTV7

VSIA "Latvijas Televīzija"

Adrese: Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050,

Tālr: 67200315

E-pasts: ltv@ltv.lv

www.ltv.lv

Nacionālais

TA-057/1

 

TA-057/2

 

Sabiedriskais pasūtījums 2019

Sabiedriskais pasūtijums 2019.gadam. Pagaidu projekts.

Lēmums Nr.5 (18.01.2019) Par pagaidu sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, projekta apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Televīzija"

Lēmums Nr.3 (11.01.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.82 (31.05.2018) Par valsts SIA “Latvijas Televīzija” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

2017.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.53 (29.03.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno VSIA „Latvijas Televīzija”, izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu

Lēmums Nr.531 (04.04.2018) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes komentāri par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īstenojusi VSIA “Latvijas Televīzija”, izpildi

Izpilde 2017

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr.164 (02.11.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Televīzija”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.164 (02.11.2017) Pielikums

 

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Izpilde 2016

Lēmums Nr.196 (04.08.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.50 (02.04.2015) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2016.gada darbības pārskats

 

LTV sabiedriskā labuma izvērtējums par 2013.-2015. gadu

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieka Dr. sc. comm. Jāņa Buholca neatkarīgas ekspertīzes atzinums, ietverot aptverošu un salīdzinošu LTV sabiedriskā labuma izvērtējumu par 2013.-2015. gadu, balstoties uz: 1) LTV sabiedriskā pasūtījuma gada plāniem un izpildes pārskatiem; 2) NEPLP apstiprinātajiem LTV valdes ikgadējiem mērķiem un uzdevumiem attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu un to izpildes novērtējumu; 3) NEPLP iniciētajiem LTV ikgadējiem zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumiem, it īpaši par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos.

 

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.87 (20.03.2014) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2015

2015.gada darbības pārskats

 

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.115 (11.06.2013) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2014

2014.gada darbības pārskats

 

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.98 (22.05.2013) Par izmaiņām Padomes 2012.gada 28.decembra lēmumā Nr.165 "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2013.gadā realizē sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Televīzija", apstiprināšanu"

2013.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.122 (22.10.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Televīzija" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

Izpilde 2013

 

Sabiedriskais pasūtījums 2012

2012.gada darbības pārskats

Izpilde 2012

 

Sabiedriskais pasūtījums 2011

2011.gada darbības pārskats

Izpilde 2011

 

Nacionālais pasūtījums 2010

Izpilde 2010

 

Nacionālais pasūtījums 2009

Izpilde 2009

 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa nolikums uz valsts SIA "Latvijas Televīzija" valdes locekļu amatiem (valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis programmu attīstības jautājumos, valdes loceklis finanšu un tehnoloģiju jautājumos)

Lēmums Nr.167 (28.12.2012) Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumā Nr. 146 „Par konkursa uz valsts SIA „Latvijas Televīzija” valdes locekļu amatiem izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"

Lēmums Nr.33 (14.02.2013) Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumā Nr. 146 „Par konkursa uz valsts SIA „Latvijas Televīzija” valdes locekļu amatiem izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"

VSIA "Latvijas Televīzijas" valdes kandidāti

Kandidāti uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes priekšsēdētāja amatu:

Ivars Belte (pieteikums amatam un CV)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Ginta Krivma (CV, motivācijas vēstule)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Rolands Tjarve (CV, motivācijas vēstule)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Kandidāti uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumo:

Patriks Grīva (CV, pieteikums amatam)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Sergejs Ņesterovs (CV, motivācijas vēstule, rīcības plāns)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Jana Semjonova (CV, motivācijas vēstule)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Kandidāti uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes locekļa amatu finanšu un tehnoloģiju jautājumos

Uģis Mālmanis (CV, pieteikums amatam, rīcības plāns)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Māris Skujiņš (CV un pieteikums amatam)
Prezentācija / Atbildes uz jautājumiem

Prezentācija " LTV valdes kandidātu vērtēšanas procedūra un kritēriji" (04.03.2013.)

Lēmums Nr.46 (04.03.2013) "Par konkursa uz valsts SIA "Latvijas Televīzija" valdes locekļu amatiem kandidātu izvērtēšanas 2.kārtā vadlīniju apstiprināšanu"